KEY PERFORMANCE INDEX HAL EHWAL MURID 2020

 1. Purata kehadiran Murid 91% sepanjang tahun
 2. Peratus Kes Salah Laku Disiplin turun 0.1%
 3. Penurunan 0.5 % bagi Kes Murid Hadir Lewat
 4. Penilaian Kebersihan Kantin Mencapai Gred A

 

MATLAMAT PROGRAM UNIT HAL EHWAL MURID SMK SERI PAGI

 • Membantu Dalam Perkembangan Diri Dan Sahsiah Murid Supaya Murid Berfungsi Sebagai Individu Seimbang, Berdikari, Berpengetahuan Dan Berkemahiran, Berfikiran Kreatif Dan Kritikal Serta Memupuk Potensi Kepimpinan.
 • Memantapkan Pengurusan Dan Perancangan HEM Bagi Membentuk Budaya Sekolah Terpuji
 • Melalui :
 • Peningkatan Tahap Akademik, Sahsiah Dan Disiplin Murid
 • Kemampuan Mengamalkan Nilai-Nilai Murni
 • Persekitaran Yang Sentiasa Dalam Keadaan Selamat, Ceria Dan Kondusif
 • Program HEM Yang Dapat Membantu Kecemerlangan Modal Insan
 • Sumbangan Kebajikan Demi Kesejahteraan Murid.