MAKLAMAT / FOKUS STRATEGIK KOKURIKULUM

  1. Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti Badan Beruniform.
  2. Tahap pengurusan unit-unit Badan Beruniform masih boleh dipertingkatkan
  3. Meningkatkan tahap pengurusan persatuan dan kelab dalam kalangan guru dan pelajar
  4. Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti ko-akademik
  5. Meningkatkan kecemerlangan sukan dan permainan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa
  6. Tahap pengurusan sukan dan permainan boleh dipertingkatkan
  7. Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti koko